Siguranta bipolara Comtec 2P 10A
Siguranta bipolara Comtec 2P 10A

Pret fara TVA: 10.45 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.44 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta bipolara Comtec 2P 16A
Siguranta bipolara Comtec 2P 16A

Pret fara TVA: 10.45 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.44 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta bipolara Comtec 2P 20A
Siguranta bipolara Comtec 2P 20A

Pret fara TVA: 10.45 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.44 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta bipolara Comtec 2P 25A
Siguranta bipolara Comtec 2P 25A

Pret fara TVA: 10.45 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.44 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta bipolara Comtec 2P 32A
Siguranta bipolara Comtec 2P 32A

Pret fara TVA: 10.45 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.44 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Comtec P+N 10A
Siguranta Comtec P+N 10A

Pret fara TVA: 10.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.85 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Comtec P+N 16A
Siguranta Comtec P+N 16A

Pret fara TVA: 10.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.85 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Comtec P+N 20A
Siguranta Comtec P+N 20A

Pret fara TVA: 10.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.85 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Comtec P+N 25A
Siguranta Comtec P+N 25A

Pret fara TVA: 10.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.85 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Comtec P+N 32A
Siguranta Comtec P+N 32A

Pret fara TVA: 10.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.85 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Comtec P+N 6A
Siguranta Comtec P+N 6A

Pret fara TVA: 10.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 12.85 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 300mA 4P 25A
Siguranta diferentiala Comtec 300mA 4P 25A

Pret fara TVA: 94.60 lei / buc.
Pret cu TVA: 112.57 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 300mA 4P 40A
Siguranta diferentiala Comtec 300mA 4P 40A

Pret fara TVA: 104.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 124.36 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 300mA 4P 63A
Siguranta diferentiala Comtec 300mA 4P 63A

Pret fara TVA: 116.60 lei / buc.
Pret cu TVA: 138.75 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 30mA 4P 25A
Siguranta diferentiala Comtec 30mA 4P 25A

Pret fara TVA: 97.90 lei / buc.
Pret cu TVA: 116.5 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 30mA 4P 40A
Siguranta diferentiala Comtec 30mA 4P 40A

Pret fara TVA: 103.40 lei / buc.
Pret cu TVA: 123.05 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 30mA 4P 63A
Siguranta diferentiala Comtec 30mA 4P 63A

Pret fara TVA: 112.20 lei / buc.
Pret cu TVA: 133.52 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 30mA P+N 10A
Siguranta diferentiala Comtec 30mA P+N 10A

Pret fara TVA: 49.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 58.91 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 30mA P+N 16A
Siguranta diferentiala Comtec 30mA P+N 16A

Pret fara TVA: 49.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 58.91 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 30mA P+N 20A
Siguranta diferentiala Comtec 30mA P+N 20A

Pret fara TVA: 49.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 58.91 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 30mA P+N 25A
Siguranta diferentiala Comtec 30mA P+N 25A

Pret fara TVA: 49.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 58.91 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Comtec 30mA P+N 32A
Siguranta diferentiala Comtec 30mA P+N 32A

Pret fara TVA: 49.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 58.91 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Gewiss P+N 10A
Siguranta diferentiala Gewiss P+N 10A

Pret fara TVA: 88.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 104.72 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Gewiss P+N 16A
Siguranta diferentiala Gewiss P+N 16A

Pret fara TVA: 88.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 104.72 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Gewiss P+N 20A
Siguranta diferentiala Gewiss P+N 20A

Pret fara TVA: 88.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 104.72 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Gewiss P+N 25A
Siguranta diferentiala Gewiss P+N 25A

Pret fara TVA: 88.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 104.72 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Gewiss P+N 32A
Siguranta diferentiala Gewiss P+N 32A

Pret fara TVA: 88.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 104.72 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 300mA 4P 25A
Siguranta diferentiala Legrand 300mA 4P 25A

Pret fara TVA: 120.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 142.8 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 300mA 4P 40A
Siguranta diferentiala Legrand 300mA 4P 40A

Pret fara TVA: 120.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 142.8 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 300mA 4P 63A
Siguranta diferentiala Legrand 300mA 4P 63A

Pret fara TVA: 141.90 lei / buc.
Pret cu TVA: 168.86 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 300mA P+N 32A
Siguranta diferentiala Legrand 300mA P+N 32A

Pret fara TVA: 133.06 lei / buc.
Pret cu TVA: 158.34 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 16A protectie totala
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 16A protectie totala

Pret fara TVA: 303.38 lei / buc.
Pret cu TVA: 361.02 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 20A protectie totala
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 20A protectie totala

Pret fara TVA: 305.84 lei / buc.
Pret cu TVA: 363.95 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 25A
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 25A

Pret fara TVA: 148.67 lei / buc.
Pret cu TVA: 176.92 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 40A
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 40A

Pret fara TVA: 151.48 lei / buc.
Pret cu TVA: 180.26 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 40A protectie totala
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 40A protectie totala

Pret fara TVA: 308.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 366.52 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 63A
Siguranta diferentiala Legrand 30mA 4P 63A

Pret fara TVA: 182.85 lei / buc.
Pret cu TVA: 217.59 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 10A
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 10A

Pret fara TVA: 91.30 lei / buc.
Pret cu TVA: 108.65 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 16A
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 16A

Pret fara TVA: 91.30 lei / buc.
Pret cu TVA: 108.65 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 20A
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 20A

Pret fara TVA: 91.30 lei / buc.
Pret cu TVA: 108.65 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 25A
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 25A

Pret fara TVA: 91.30 lei / buc.
Pret cu TVA: 108.65 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 32A
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 32A

Pret fara TVA: 91.30 lei / buc.
Pret cu TVA: 108.65 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 40A
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 40A

Pret fara TVA: 158.40 lei / buc.
Pret cu TVA: 188.5 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 6A
Siguranta diferentiala Legrand 30mA P+N 6A

Pret fara TVA: 106.44 lei / buc.
Pret cu TVA: 126.66 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 10A
Siguranta fuzibila 10A

Pret fara TVA: 1.06 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.26 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 16A
Siguranta fuzibila 16A

Pret fara TVA: 1.06 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.26 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 20A
Siguranta fuzibila 20A

Pret fara TVA: 0.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 0 lei / buc.
Este posibil produsul sa nu fie pe stoc. Sunati pentru confirmare!
Siguranta fuzibila 25A
Siguranta fuzibila 25A

Pret fara TVA: 1.21 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.44 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 32A
Siguranta fuzibila 32A

Pret fara TVA: 1.65 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.96 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 10A
Siguranta fuzibila automata 10A

Pret fara TVA: 8.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 10.47 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 16A
Siguranta fuzibila automata 16A

Pret fara TVA: 8.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 10.47 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 20A
Siguranta fuzibila automata 20A

Pret fara TVA: 8.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 10.47 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 25A
Siguranta fuzibila automata 25A

Pret fara TVA: 8.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 10.47 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss monopolara 1P 10A
Siguranta Gewiss monopolara 1P 10A

Pret fara TVA: 11.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 13.09 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss monopolara 1P 13A
Siguranta Gewiss monopolara 1P 13A

Pret fara TVA: 11.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 13.09 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss monopolara 1P 16A
Siguranta Gewiss monopolara 1P 16A

Pret fara TVA: 11.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 13.09 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss monopolara 1P 20A
Siguranta Gewiss monopolara 1P 20A

Pret fara TVA: 11.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 13.09 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss monopolara 1P 25A
Siguranta Gewiss monopolara 1P 25A

Pret fara TVA: 11.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 13.09 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss monopolara 1P 32A
Siguranta Gewiss monopolara 1P 32A

Pret fara TVA: 11.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 13.09 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss P+N 10A
Siguranta Gewiss P+N 10A

Pret fara TVA: 16.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 19.64 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss P+N 16A
Siguranta Gewiss P+N 16A

Pret fara TVA: 16.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 19.64 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss P+N 20A
Siguranta Gewiss P+N 20A

Pret fara TVA: 16.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 19.64 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss P+N 25A
Siguranta Gewiss P+N 25A

Pret fara TVA: 16.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 19.64 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss P+N 32A
Siguranta Gewiss P+N 32A

Pret fara TVA: 16.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 19.64 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 10A
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 10A

Pret fara TVA: 55.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 65.45 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 16A
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 16A

Pret fara TVA: 91.30 lei / buc.
Pret cu TVA: 108.65 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 20A
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 20A

Pret fara TVA: 91.30 lei / buc.
Pret cu TVA: 108.65 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 25A
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 25A

Pret fara TVA: 91.30 lei / buc.
Pret cu TVA: 108.65 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 32A
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 32A

Pret fara TVA: 91.30 lei / buc.
Pret cu TVA: 108.65 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 63A 10kA
Siguranta Gewiss tetrapolara 4P 63A 10kA

Pret fara TVA: 0.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 0 lei / buc.
Este posibil produsul sa nu fie pe stoc. Sunati pentru confirmare!

Noutati