Siguranta fuzibila 10A
Siguranta fuzibila 10A

Pret fara TVA: 1.07 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.27 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 16A
Siguranta fuzibila 16A

Pret fara TVA: 1.07 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.27 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 20A
Siguranta fuzibila 20A

Pret fara TVA: 1.10 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.31 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 25A
Siguranta fuzibila 25A

Pret fara TVA: 1.21 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.44 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 32A
Siguranta fuzibila 32A

Pret fara TVA: 1.65 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.96 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 10A
Siguranta fuzibila automata 10A

Pret fara TVA: 8.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 10.47 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 16A
Siguranta fuzibila automata 16A

Pret fara TVA: 8.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 10.47 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 20A
Siguranta fuzibila automata 20A

Pret fara TVA: 8.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 10.47 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 25A
Siguranta fuzibila automata 25A

Pret fara TVA: 8.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 10.47 lei / buc.
Adauga buc.

Noutati