Siguranta fuzibila 10A
Siguranta fuzibila 10A

Pret fara TVA: 1.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.79 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 16A
Siguranta fuzibila 16A

Pret fara TVA: 1.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.79 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 20A
Siguranta fuzibila 20A

Pret fara TVA: 1.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.79 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 25A
Siguranta fuzibila 25A

Pret fara TVA: 1.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.79 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 32A
Siguranta fuzibila 32A

Pret fara TVA: 2.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 2.38 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 10A
Siguranta fuzibila automata 10A

Pret fara TVA: 10.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 11.9 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 16A
Siguranta fuzibila automata 16A

Pret fara TVA: 10.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 11.9 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 20A
Siguranta fuzibila automata 20A

Pret fara TVA: 10.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 11.9 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 25A
Siguranta fuzibila automata 25A

Pret fara TVA: 10.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 11.9 lei / buc.
Adauga buc.

Noutati