Siguranta fuzibila 10A
Siguranta fuzibila 10A

Pret fara TVA: 0.97 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.15 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 16A
Siguranta fuzibila 16A

Pret fara TVA: 0.97 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.15 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 20A
Siguranta fuzibila 20A

Pret fara TVA: 1.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.19 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 25A
Siguranta fuzibila 25A

Pret fara TVA: 1.10 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.31 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila 32A
Siguranta fuzibila 32A

Pret fara TVA: 1.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 1.79 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 10A
Siguranta fuzibila automata 10A

Pret fara TVA: 7.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 8.33 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 16A
Siguranta fuzibila automata 16A

Pret fara TVA: 8.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 9.52 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 20A
Siguranta fuzibila automata 20A

Pret fara TVA: 8.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 9.52 lei / buc.
Adauga buc.
Siguranta fuzibila automata 25A
Siguranta fuzibila automata 25A

Pret fara TVA: 8.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 9.52 lei / buc.
Adauga buc.

Noutati