Comutator cu LED ECO
Comutator cu LED ECO

Pret fara TVA: 3.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 4.17 lei / buc.
Adauga buc.
Comutator Eco
Comutator Eco

Pret fara TVA: 3.20 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.81 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator cap scara cu LED Eco
Intrerupator cap scara cu LED Eco

Pret fara TVA: 2.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 2.38 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator cap scara Eco
Intrerupator cap scara Eco

Pret fara TVA: 2.90 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.45 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator revenire scara/sonerie cu LED Eco
Intrerupator revenire scara/sonerie cu LED Eco

Pret fara TVA: 2.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 2.38 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator revenire scara/sonerie Eco
Intrerupator revenire scara/sonerie Eco

Pret fara TVA: 3.20 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.81 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator simplu cu LED Eco
Intrerupator simplu cu LED Eco

Pret fara TVA: 3.20 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.81 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator simplu Eco
Intrerupator simplu Eco

Pret fara TVA: 2.90 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.45 lei / buc.
Adauga buc.
Priza dubla fara CP Eco
Priza dubla fara CP Eco

Pret fara TVA: 4.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 4.76 lei / buc.
Adauga buc.
Priza dubla schuko Eco
Priza dubla schuko Eco

Pret fara TVA: 4.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 5.36 lei / buc.
Adauga buc.
Priza schuko Eco
Priza schuko Eco

Pret fara TVA: 3.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.57 lei / buc.
Adauga buc.
Priza simpla fara CP Eco
Priza simpla fara CP Eco

Pret fara TVA: 2.90 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.45 lei / buc.
Adauga buc.
Priza telefon ST Eco
Priza telefon ST Eco

Pret fara TVA: 2.90 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.45 lei / buc.
Adauga buc.
Priza TV simpla Eco
Priza TV simpla Eco

Pret fara TVA: 3.90 lei / buc.
Pret cu TVA: 4.64 lei / buc.
Adauga buc.
Variator 600W Eco
Variator 600W Eco

Pret fara TVA: 11.00 lei / buc.
Pret cu TVA: 13.09 lei / buc.
Adauga buc.

Noutati