Comutator cu LED ECO
Comutator cu LED ECO

Pret fara TVA: 3.10 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.69 lei / buc.
Adauga buc.
Comutator Eco
Comutator Eco

Pret fara TVA: 2.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.33 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator cap scara cu LED Eco
Intrerupator cap scara cu LED Eco

Pret fara TVA: 1.78 lei / buc.
Pret cu TVA: 2.12 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator cap scara Eco
Intrerupator cap scara Eco

Pret fara TVA: 2.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 2.98 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator revenire scara/sonerie cu LED Eco
Intrerupator revenire scara/sonerie cu LED Eco

Pret fara TVA: 1.91 lei / buc.
Pret cu TVA: 2.27 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator revenire scara/sonerie Eco
Intrerupator revenire scara/sonerie Eco

Pret fara TVA: 2.88 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.43 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator simplu cu LED Eco
Intrerupator simplu cu LED Eco

Pret fara TVA: 2.80 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.33 lei / buc.
Adauga buc.
Intrerupator simplu Eco
Intrerupator simplu Eco

Pret fara TVA: 2.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 2.98 lei / buc.
Adauga buc.
Priza dubla fara CP Eco
Priza dubla fara CP Eco

Pret fara TVA: 3.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 4.17 lei / buc.
Adauga buc.
Priza dubla schuko Eco
Priza dubla schuko Eco

Pret fara TVA: 3.90 lei / buc.
Pret cu TVA: 4.64 lei / buc.
Adauga buc.
Priza schuko Eco
Priza schuko Eco

Pret fara TVA: 2.73 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.25 lei / buc.
Adauga buc.
Priza simpla fara CP Eco
Priza simpla fara CP Eco

Pret fara TVA: 2.40 lei / buc.
Pret cu TVA: 2.86 lei / buc.
Adauga buc.
Priza telefon ST Eco
Priza telefon ST Eco

Pret fara TVA: 2.53 lei / buc.
Pret cu TVA: 3.01 lei / buc.
Adauga buc.
Priza TV simpla Eco
Priza TV simpla Eco

Pret fara TVA: 3.50 lei / buc.
Pret cu TVA: 4.17 lei / buc.
Adauga buc.
Variator 600W Eco
Variator 600W Eco

Pret fara TVA: 9.24 lei / buc.
Pret cu TVA: 11 lei / buc.
Adauga buc.

Noutati